BIO

Jakub Marynowicz

Założyciel firmy MARYNOWICZ Athletic Performance & Sports Science. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na kierunku Sport ze specjalizacją Trener Przygotowania Fizycznego. Obecnie doktorant na Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej. Asystent w Zakładzie Teorii i Metodyki Zespołowych Gier Sportowych AWF Poznań. Jego głównym zainteresowaniem badawczym jest obiektywizacja metod monitorowania obciążeń treningowych w piłce nożnej przy wykorzystaniu parametrów kinematycznych, mechanicznych, metabolicznych oraz skal subiektywnego odczuwania zmęczenia i markerów biochemicznych. Jako trener przygotowania fizycznego odpowiada za kompleksowy rozwój motoryczny zawodników Akademii Lecha Poznań, z którą jest związany od kilku lat. Trener i szkoleniowiec w Centrum Ruchu i Terapii BODYWORK. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera zarówno zawodowych sportowców, sportowców amatorów i młodych zawodników zarówno sportów zespołowych, jak i indywidualnych. Prowadzi wykłady z zakresu przygotowania motorycznego w sporcie w ramach specjalizacji instruktorskich i trenerskich w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.

O FIRMIE

Przygotowanie motoryczne

Wierzymy, że doskonałość nie jest dziełem przypadku. Współpraca z naszymi podopiecznymi ma na celu optymalizację procesu treningowego, a działania o charakterze długofalowym mają zapewnić naszym zawodnikom optymalny rozwój fizyczny. Wiedza oraz doświadczenie pozwalają nam dobierać metody i środki treningowe dostosowane do potrzeb zawodników tak, aby w efektywny sposób budować potencjał motoryczny na potrzeby rywalizacji sportowej.

Nauka

W naszej pracy wdrażamy rozwiązania oparte na dowodach naukowych. Pozwala to nam eksplorować niewykorzystany potencjał w opiece nad zawodnikami. Nauka pomaga nam optymalizować dobór metod i technik stosowanych w procesie treningowym oraz jego kontroli, które następnie wdrażamy w codziennej praktyce. Wiedza naukowa umożliwia nam budowanie bazy informacji i rzetelną ocenę podejmowanych działań. Badania, które prowadzimy rozwiązują problemy pojawiające się w praktyce przygotowania motorycznego. Misją firmy jest budowanie pomostu pomiędzy nauką i praktyką.

PARTNERZY

OFERTA

DIAGNOSTYKA

Ocena zawodnika na wielu płaszczyznach stanowi dla nas punkt wyjścia w procesie długofalowego rozwoju motorycznego. Oferujemy kompleksową ocenę zawodnika z uwzględnieniem specyfiki i wymagań uprawianej dyscypliny. Bateria zwalidowanych testów zawiera zarówno testy funkcjonalne, jak i motoryczne. W oparciu o otrzymane wyniki tworzymy profil zawodnika. Szczegółowa analiza pozwala z dużą precyzją ustalić indywidualne cele treningowe. Ocena zawodnika jest również weryfikacją efektywności postępowania wdrożonego po pierwszej ocenie.

Oferujemy także kompleksową ocenę stanu dojrzałości oraz momentu dojrzewania młodego zawodnika. Jest to podstawą treningu młodego sportowca, który powinien uwzględniać naturalne etapy jego rozwoju.

TRENING

Osiągnięcie poziomu mistrzostwa sportowego wymaga konsekwentnej realizacji dokładnie zaplanowanego procesu treningowego. Indywidualny trening motoryczny dedykowany jest zawodnikom dążącym do optymalizacji pożądanych efektów treningowych. Jego główne korzyści to wydłużenie okresu i jakości kariery zawodniczej, podniesienie potencjału motorycznego oraz prewencja urazów.

W przypadku młodych zawodników, trening motoryczny jest integralną częścią długofalowego procesu treningowego. Ma on przygotować zawodnika do specyficznych wymagań dyscypliny wiodącej, a także długofalowo w efektywny sposób budować potencjał motoryczny, który w przyszłości ma zapewnić możliwość rywalizacji na najwyższym poziomie mistrzostwa sportowego.

WSPÓŁPRACA

Swoją wiedzą i doświadczeniem wspieramy zawodników, kluby i akademie, a także związki sportowe. Nasza oferta obejmuje:

  • konsultacje w zakresie szeroko pojętego procesu treningowego oraz jego monitorowania i kontroli
  • warsztaty, szkolenia wewnętrzne, seminaria, wystąpienia dotyczące długofalowego rozwoju motorycznego zawodnika, periodyzacji treningu sportowego, kształtowania podstawowych zdolności motorycznych oraz kontroli obciążenia w treningu sportowym
  • ponadto, oferujemy przygotowanie indywidualnych rozwiązań, ich wdrożenie oraz kontrolę

KONTAKT

  Michała Kajki 14, 60-545 Poznań

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w związku z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie wysłane przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest firma Marynowicz Athletic Performance & Sports Science Jakub Marynowicz z siedzibą: ul. Ogrodowa 3C/3, 48-140 Branice NIP: 7481557262, dane kontaktowe: e-mail: info@marynowicz.com.pl